Trở thành đối tác của chúng tôi

Bạn có muốn tổ chức các kỳ thi, đào tạo hoặc chương trình học kỹ thuật số có chất lượng tuyệt vời được chuẩn bị bởi một nhà cung cấp Chứng chỉ có uy tín trong khu vực? Chúng tôi làm việc với các chuyên gia trong ngành để tạo ra tài liệu học tập có chất lượng nhất, được Chính phủ toàn châu Á chứng thực. Để bắt đầu, hãy gửi thông tin của bạn vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá yêu cầu của bạn và phản hồi cho bạn sớm nhất.

Bạn có đang lãnh đạo hoặc đại diện cho một tổ chức học thuật sỡ hữu các khóa đào tạo Chứng chỉ kỹ thuật số theo yêu cầu, bài kiểm tra hoặc chương trình học  mới nhất trong nhóm dịch vụ học thuật của bạn không? Chúng tôi làm việc với AAP để đánh giá, xây dựng và tùy chỉnh tài liệu học tập chất lượng cao, nhằm đáp ứng các mục tiêu giáo dục của bạn. Để bắt đầu, hãy gửi thông tin của bạn vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá yêu cầu của bạn và phản hồi sớm nhất.

Bạn có nghĩ rằng bạn có khả năng tạo ra các khóa học chất lượng, cập nhật khóa học và nội dung đào tạo và chúng dễ dàng được sử dụng bởi số đông? Chúng tôi làm việc với các giảng viên để giúp các đơn vị đào tạo được ủy quyền (ATP) của Đối tác học viện (AAP) được cung cấp Chứng chỉ kỹ thuật số theo yêu cầu, đào tạo và trang bị các nguồn lực cần thiết. Để bắt đầu, hãy gửi thông tin của bạn vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá yêu cầu của bạn và phản hồi sớm nhất.

Tôi rất hứng thú với việc trở thành đối tác của Diginexus Academy

Để có thể phản hồi một cách nhanh nhất, chúng tôi cần một số thông tin từ bạn. Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

* Khi bạn hoàn thành mẫu yêu cầu và nhấn gửi, hãy đợi vài giây để được chuyển hướng tự động đến trang xác nhận.