Chứng chỉ của Itrain Asia

Tìm cách để phát triển sự nghiệp của bạn trong nền kinh tế kỹ thuật số. Itrain có trụ sở chính tại Singapore là một tổ chức chứng nhận quốc tế đã chứng nhận hơn 30.000 chuyên gia kể từ khi thành lập năm 2005.

Tại Việt Nam một loạt các chứng chỉ và kỳ thi của Diginexus đã mang lại lợi ích cho các tập đoàn, trường đại học và cá nhân trên khắp châu Á tại 16 quốc gia.

Các tổ chức đang tìm cách chống lại việc chảy máu chất xám và cải thiện trình độ nhân viên trong các lĩnh vực CNTT và chúng tôi Diginexus Academy là tiêu chuẩn vàng trong các chứng chỉ công nghệ kỹ thuật số.

Ánh xạ từ khung NICF

Các khóa đào tạo chứng chỉ của chúng tôi được ánh xạ tới Khung năng lực quốc gia Infocomm (NICF) của Singapore, một lộ trình thuộc cấp quốc gia giúp các chuyên gia và nhà tuyển dụng xác định các loại kỹ năng và năng lực cho các công việc khác nhau và phát triển các chiến lược đào tạo để có được các kỹ năng này thông qua các nhà cung cấp đào tạo được công nhận .