Tổng quan

Công nghiệp 4.0 đang diễn ra như 1 cơn bão trên toàn thế giới

Tốc độ của sư đột phá hiện nay không có tiền lệ lịch sử. Khi so sánh với những cuộc cách mạng công nghiệp trước, thì công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển theo tốc độ theo cấp số nhân ở tất cả các nước.

Những thay đổi toàn diện này báo trước sự chuyển đổi của toàn hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị.

Dựa trên nghiên cứu của PwC, công nghiệp công nghệ 4.0 có thể giúp cắt giảm chi phí vận hành tối thiều 3.6% 1 năm

Tại ASEAN, riêng Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đã xây dựng kế hoạch tổng thể để hỗ trợ và tiên phong đưa đất nước hướng về chuyển đổi công nghiệp 4.0

Nhằm hỗ trợ kế hoạch của chính phủ về phát triển 1 triệu nhân lực Việt Nam về công nghệ số, giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Ngày 12 tháng 9. DIginexus tổ chức hội thảo Công nghiệp 4.0, Thử thách và chiến lược thực hiện. Với nội dung giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thay đổi công nghiệp 4.0 và lộ trình thực hiện, những lợi ích mà công nghiệp 4.0 đem lại. Ngoài ra, doanh nghiệp còn biết được mình nên bắt đầu chuyển đổi như thế nào và chuyển đổi từ đâu.

Thời gian:

8h00 – ngày 21 tháng 09 năm 2019

Địa điểm:

DREAMPLEX: 21 Nguyen Trung Ngan Str, Dist 1

Đối tượng tham gia

 • Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc nhà máy, SME,
 • CEO, CFO, COO, CTO, IT Manage
Timeline chương trình
 • 8:00 AM – 9:00 AM
  Đón khách, đăng kí kết nối
 • 9:00 AM – 9:30 AM
  Chuyển đổi số và tác động lên toàn cầu
 • 9:30 AM – 10:30 AM
  Công nghiệp 4.0, Những thử thách và cơ hội
 • 10:30 AM – 10:45 AM
  Giao lưu – tiệc trà
 • 10:45 AM – 11:45 AM
  Công nghiệp 4.0, chuyển đổi và tiếp cận
 • 11:45 AM – 12:45 AM
  Công nghiệp 4.0 “Công nghệ và thiết bị” ứng dụng thực tế và Demo
 • 12:45 AM – 1:00 PM
  Kết thúc chương trình

Điều nhận được từ chuyên gia

 • Các khái niệm và nội dung của công nghiệp 4.0, cho phép công nghệ số và công nghệ dữ liệu kết nối với nhau, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
 • Sự cần thiết và lợi ích của chuyển đổi công nghệ số 4.0 cho doanh nghiệp
 • Từng bước tiếp cận công nghệ 4.0
 • Thực hành và lộ trình thực hiện chuyển đổi
 • Xem và kiểm tra ứng dụng thực của công nghiệp công nghệ 4.0
Our speakers

Ông Dato’ Eric Ku – Giám đốc Itrain Châu á

Ông Yap Mew Sang – CEO học viện DIginexus

SHARE[addtoany]
2019-9 -21 8:30 AM 2019-9 -21 11:30 AM Europe/London CÔNG NGHIỆP 4.0, THỬ THÁCH, CƠ HỘI VÀ CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN Testing Different Event DREAMPLEX: 21 Nguyen Trung Ngan Str, Dist 1
save event to calendar
past event
0
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

company events
see our gallery