Chứng nhận cho đội ngũ lao động của bạn

Chứng chỉ nâng cao uy tín cho đội ngũ của bạn, nâng cao năng lực và tối ưu hóa khả năng của họ trong lĩnh vực CNTT.  Diginexus Academy làm việc với rất nhiều các tổ chức từ tư nhân, cộng đồng và giáo dục để xác định các kỹ năng nội bộ, đánh giá nhu cầu lực lượng lao động, cũng như cung cấp các chứng chỉ cần thiết để duy trì sự phù hợp và giúp bạn vượt qua đối thủ của mình.

Tại sao chứng chỉ này lại cần thiết cho doanh nghiệp của tôi? Làm thế nào để tôi bắt đầu?

Chứng chỉ Diginexus Academy của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số ngày nay và hơn thế nữa, giúp công ty của bạn:

  • Trang bị các kỹ năng quan trọng cần thiết hiện nay
  • Đảm bảo rằng đội ngũ sáng tạo của bạn sẽ đưa bạn đến được tương lai mà bạn mong muốn
  • Tạo lộ trình tăng trưởng rõ ràng cho nhân viên của bạn và sự nghiệp cá nhân của họ
  • Đội ngũ lao động có tư duy đổi mới cũng như hỗ trợ phát triển liên tục các bộ kỹ năng của nhân viên.
  • Níu chân nhân tài và giữ cho nhân viên có động lực