iTrain Asia Digital Tech Fiesta 2018

Chúng tôi “mổ xẻ” những phương pháp công nghệ  giúp định hình những doanh nghiệp của mình. Chúng tôi thảo luận về các tác động của nó. Chúng tôi tìm ra các câu trả lời cần thiết để tạo các kết quả thực tế!

Làm thế nào để chúng ta đưa công nghệ vào trong các tổ chức để tạo ra được một sự tiến bộ thật sự? Digital Tech Fiesta là nơi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh gặp nhau để có được câu trả lời quan trọng này! Diễn đàn mạng công nghệ được thiết kế để thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi kỹ thuật số và áp dụng bởi các tổ chức, Digital Tech Fiesta giới thiệu khả năng của các công nghệ mới nhất và khám phá các cơ hội có sẵn cho các doanh nghiệp hiện nay.

Không cần thêm bằng chứng nào để chứng minh rằng các công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi bộ mặt kinh doanh và sự thay đổi này đang đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi trong các tổ chức. Câu hỏi quan trọng là: Tổ chức của bạn đã sẵn sàng đón nhận sự thay đổi đó chưa? Chính xác thì chuyển đổi kỹ thuật số là gì ở? Và tại sao nó quan trọng với tổ chức của bạn ngày hôm nay?

Chuyển đổi kỹ thuật số là sự chuyển đổi cơ bản của các hoạt động kinh doanh và tổ chức, quy trình, năng lực và mô hình để tận dụng triệt để những thay đổi và cơ hội của công nghệ kỹ thuật số và tác động nhanh chóng của chúng trên toàn xã hội theo trên phương diện chiến lược. Nói một cách đơn giản, đó là cách mà các tổ chức đang theo kịp tốc độ với những thay đổi mới nhất trong công nghệ tác động đến tất cả chúng ta.

Tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi về quá trình quan trọng nhất cho tiến trình tổ chức! Digital Tech Fiesta rất cần thiết cho:

  • Lãnh đạo ngành
  • CEO
  • Quản lý
  • Phòng CNTT
  • Tất cả nhân viên và nhân viên kinh doanh có khao khát tiến bộ!

Đăng ký để trở thành một phần của Half-day Digital Tech Fiesta, được tổ chức tại các thành phố được liệt kê dưới đây:

Date
City
Registration
25 Oct 2018 Ho Chi Minh City info@diginexus.edu.vn
2 Nov 2018 Singapore info@diginexus.edu.vn
8 Nov 2018 Kuala Lumpur info@diginexus.edu.vn
22 Nov 2018 Jakarta Email info@diginexus.edu.vn to register interest
TBA Bangkok Coming Soon
TBA Yangon Coming Soon
TBA Vientiane Coming Soon

Agenda

08:30 am – 09:00 am Registration
09:00 am – 10:30 am The Global State of Digital Transformation and its Impact
10:30 am – 11:00 am Tea Break
11:00 am – 12:30 pm Industry 4.0 Showcase/Demo and the Career Opportunity
12:30 pm – 12:45 pm Q&A and Closing

About iTrain Asia

Headquartered in Singapore, iTrain Asia Pte. Ltd. is a Digital Tech Certification Body that provides in-demand high quality Digital Tech certification exams, course materials and trainings via its Authorised Training Partners (ATP). Its certifications are currently being rolled out to Individuals, Corporations and also Universities throughout 16 countries in Asia.

Contacts

Vietnam office