Bạn sẽ cần sự hỗ trợ này!

Mỗi năm, hàng ngàn cá nhân đến từ các công ty khác nhau bất kể lớn nhỏ, liên hệ với chúng tôi để hỏi về một khóa đào tạo hoặc kỳ thi Chứng chỉ có liên quan có thể giúp họ chứng nhận khả năng và nắm bắt cơ hội mới cho công ty của họ. Nhưng ‘tìm tòi’ chỉ là khởi đầu. Bước quan trọng tiếp theo chính là nhận được sự hỗ trợ và phê duyệt từ các nhà quản trị, hoặc trong các công ty lớn hơn, là bộ phận nhân sự phê duyệt cho họ tham gia khóa đào tạo và kiểm tra.

Chúng tôi đã chuẩn bị mẫu đề xuất mà bạn có thể sử dụng để thuyết phục quản lý hoặc bộ phận nhân sự phê duyệt và hỗ trợ yêu cầu đào tạo của bạn. Nhấp vào “Tải xuống yêu cầu quản lý hỗ trợ tham gia đào tạo : Đề xuất”  để bắt đầu tạo và tùy chỉnh yêu cầu đặc biệt của bạn!