Chứng nhận đội ngũ lao động
read more
Tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số
read more
Gia nhập với chúng tôi
read more

Chứng chỉ khoa học dữ liệu

Chứng chỉ Chuyên gia Khoa học Dữ Liệu (CDSS) giảng dạy bởi Diginexus học viện công nghiệp 4.0 được thiết kế để học viên được học các khái niệm. Công cụ và kỹ thuật cần thiết để bắt đầu học khoa học dữ liệu. Nó bao gồm các chủ đề chính từ khoa học dữ liệu đến big data. Và các quy trình thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu. Khóa học này được cân bằng tốt về lý thuyết và các ứng dụng thực tế. Và các khái niệm chính được dạy bằng cách sử dụng các case study thực tế.

Thành quả lao động của chúng tôi
Và những câu chuyện thành công

0

Học viên được đào tạo và chứng nhận

0

Quốc gia

0

Đối tác được ủy quyền đào tạo

0

Giảng viên được chứng nhận ở Châu Á

0

Đối tác học thuật được ủy quyền