KHÓA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0 DÀNH CHO CẤP LÃNH ĐẠO (Internet of Things)

Khóa học chuyển đổi số cho cấp lãnh đạo

Industry 4.0 Transformation Leader Certificate

Empowering Leaders to Spearhead the Industry 4.0 Transformation of an Enterprise

Giới thiệu về khóa học

Công nghiệp 4.0 không còn chỉ là thuật ngữ thông dụng mà là một cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra. Các quốc gia và nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới đang lên chiến lược và xây dựng các kế hoạch tổng thể theo hướng chuyển đổi Công nghiệp 4.0. Các công ty quản lý và khai thác hiệu quả công nghệ dữ liệu và kỹ thuật số của Công nghiệp 4.0 sẽ có lợi thế lớn so với những những công ty không áp dụng.

Khóa học này sẽ dạy các khái niệm Công nghiệp 4.0 như công nghệ tự động hóa, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây kết hợp với các cảm biến và hệ thống vật lý không gian mạng sẽ tạo ra các nhà máy của tương lai; nhà máy thông minh. Bên cạnh việc học những gì cần thiết, chúng tôi cũng sẽ xem xét các mối đe dọa và cơ hội của các công nghệ chuyển đổi Công nghiệp 4.0 đến các ngành công nghiệp và các chiến lược thực hiện có hệ thống. Nhìn chung, chúng tôi sẽ cung cấp kinh nghiệm thực hành quan trọng để triển khai chương trình Công nghiệp 4.0 thông qua các dự án thực tế.

Mục tiêu chính của khóa họ là đào tạo một nhà lãnh đạo, người có thể tiên phong về chuyển đổi số của một doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giới thiệu và dạy các khái niệm chuyển đổi Công nghiệp 4.0, công nghệ cho phép, hệ thống vận hành và sản xuất, ứng dụng của nó trong chuỗi giá trị kinh doanh và cách nó có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất bằng cách cải thiện hiệu quả, năng suất và chất lượng sản phẩm. Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế về triển khai chuyển đổi Công Nghiệp 4.0 thông qua các dự án thực hành thực tế. Đào tạo một nhà lãnh đạo có thể tư vấn, phân tích, hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện chương trình chuyển đổi Công nghiệp 4.0 có hệ thống và hiệu quả về chi phí cho doanh nghiệp.

LỢI ÍCH SAU KHÓA HỌC

 • Hiểu được cách áp dụng chuyển đổi Công nghiệp 4.0 và giúp các ngành công nghiệp cho năng suất và hiệu quả hơn.
 • Tìm hiểu cách chuyển đổi số Công nghiệp 4.0 được áp dụng toàn diện trong chuỗi giá trị kinh doanh.
 • Hiểu và được thông suốt về các hệ thống sản xuất Công nghiệp 4.0 cụ thể tạo nên nhà máy thông minh.
 • Tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao, chỉ đạo và lên kế hoạch chuyển đổi Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp.
 • Phân tích và vạch ra ma trận Công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nỗ lực triển khai Công nghiệp 4.0.
 • Chiến lược thực hiện với cách tiếp cận từ dưới lên về chi phí, công nghệ và lợi tức đầu tư (ROI) bao gồm các hệ thống tích hợp ngang, dọc và phần mềm.
 • Hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của nguồn nhân lực, Mức độ công nghệ & Mục tiêu chuyển đổi, đồng bộ hóa để triển khai thành công Công nghiệp 4.0.
 • Học các giao thức và tích hợp các hệ thống kỹ thuật số khác nhau, thông qua chuỗi giá trị ngang và phân cấp phần mềm dọc của doanh nghiệp để tạo ra một nền tảng kiểm soát quản lý tập trung.
 • Tìm hiểu về nhu cầu và tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về lựa chọn hệ thống Công nghiệp 4.0 cốt lõi “bộ não” có thể mô đun hóa, có thể truy cập, mở rộng và tích hợp hệ thống có thể cung cấp các dịch vụ Công nghiệp 4.0 toàn diện và tích hợp.
 • Học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế từ dự án đơn giản về chuyển đổi Công nghiệp 4.0 sử dụng các đối tượng vật lý không gian mạng như Cảm biến, cổng, máy tính cơ sở, công cụ truyền thông và phần mềm để mô phỏng các ứng dụng thực tế.

Course Outline

IoT-course-part-1
Iot Course Part 2
Iot Course Part 3

Trong Phần 1, học viên sẽ tìm hiểu về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ý nghĩa của nó đối với các ngành công nghiệp. Người tham gia cũng sẽ tìm hiểu các khái niệm Công nghiệp 4.0, cho phép và điều khiển các công nghệ dữ liệu và kỹ thuật số kết hợp với các đối tượng và thiết bị như cảm biến và máy móc để tạo ra các hệ thống vật lý không gian mạng của Internet vạn vật, Phân tích Bigdata và Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng của họ để cải thiện hoạt động sản xuất và bảo mật dữ liệu liên quan đến Điện toán đám mây và Internet vạn vật công nghiệp.

Module 1:
Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; thách thức và cơ hội.

Cuộc cách mạng của ngành công nghiệp
Cách mạng công nghiệp 4.0 hay kết nối vạn vật trong công nghiệp
Công nghệ cho phép của Công nghiệp 4.0
Hệ thống và các thành phần của công nghiệp 4.0
Các mối đe dọa và cơ hội của các ngành công nghiệp
Ứng dụng Công nghệ 4.0 cho nhà máy thông minh  

Module 2:

Nền tảng và hệ sinh thái công nghiệp 4.0
Internet vạn vật
Hệ thống vật lý không gian mạng
Điện toán đám mây
Dữ liệu lớn & phân tích
Trí tuệ nhân tạo & Máy học
Công nghệ kết nối và truyền thông

Module 3:

Bảo mật cho Internet vạn vật
 Cách bảo mật hệ thống Internet vạn vật (IoT)
Bảo mật dữ liệu: Trong mạng nội bộ so với Trung tâm dữ liệu đám mây 

Trong Phần 2, học viên sẽ tìm hiểu những gì, ở đâu và tại sao chuyển đổi số Công nghiệp 4.0 được áp dụng cho toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh; từ hậu cần kinh doanh đến hệ thống hoạt động kinh doanh đến hệ thống sản xuất. Người tham gia cũng sẽ tìm hiểu các công nghệ và hệ thống mới để nâng cao năng suất bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu, phân tích dự đoán, robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Học viên sẽ học cách phân tích, lập kế hoạch, chiến lược và lãnh đạo chương trình Công nghiệp 4.0 một cách có hệ thống với sự cân nhắc hợp lý về chi phí, trình độ công nghệ, nguồn lực con người, thời gian hoàn vốn và tích hợp toàn diện. Quan trọng nhất, người tham gia sẽ học cách giao tiếp và tích hợp các hệ thống giao thức kỹ thuật số khác nhau thông qua chuỗi giá trị ngang và phân cấp phần mềm dọc của doanh nghiệp để tạo ra một nền tảng kiểm soát quản lý tập trung.

Công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số của chuỗi giá trị doanh nghiệp (Hoạt động kinh doanh & nguồn nhân lực).


Module 1: Công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số của chuỗi giá trị doanh nghiệp (Hoạt động kinh doanh & nguồn nhân lực)  

Chuyển đổi kỹ thuật số (DT) của hệ thống hoạt động kinh doanh (BOS) 

 • Chuyển đổi kỹ thuật số trong hệ thống kinh doanh là gì
 • Tại sao phải chuyển đổi kỹ thuật số trong hệ thống kinh doanh

Hệ thống hậu cần

 • Các hệ thống hậu cần của chuỗi cung ứng;
 • Trong nước, sản xuất, ra nước ngoài và xử lý
 • Các công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi các quy trình hệ thống hậu cần vận chuyển, xử lý, lưu kho và vận hành như thế nào?
 • Hệ thống tự hành và hỗ trợ
 • Mục tiêu chuyển đổi hậu cần chính;

- Hiệu suất hậu cần

- Chi phí hậu cần

Giải pháp kỹ thuật số ERP trong tích hợp hệ thống hoạt động kinh doanh

 • Giải pháp ERP là gì
 • Tại sao tích hợp hệ thống hoạt động kinh doanh
 • Khi nào doanh nghiệp cần giải pháp ERP
 • Lợi ích chính của tích hợp các giải pháp ERP

Nguồn nhân lực:

 • Nâng cao kiến thức kỹ thuật số nguồn nhân lực
 • Chương trình kỹ thuật số phù hợp
 

Module 2: Công nghiệp 4.0; Chuyển đổi số của chuỗi giá trị doanh nghiệp (Hệ thống sản xuất)

Hệ thống sản xuất linh hoạt & mô đun

 • Tại sao linh hoạt & mô đun
 • Cách DT trao quyền cho các hệ thống sản xuất linh hoạt và mô đun

Hệ thống Assistance

 • Hệ thống Assistance là gì
 • Các ứng dụng và lợi ích của Hệ thống Assistance

Cảm biến và dữ liệu định hướng sản xuất 

 • Cải tiến chất lượng sản phẩm sử dụng dữ liệu cảm biến
 • Cải tiến thiết kế sử dụng dữ liệu sản phẩm
 • Giám sát hoạt động & dự báo sự cố sử dụng dữ liệu thiết bị

Augmented Reality trong sản xuất

 • Augmented Reality trong sản xuất là gì
 • Các ứng dụng và lợi ích của hệ thống Augmented Reality

Hệ thống sản xuất vật lý không gian mạng

 • Hệ thống vật lý không gian mạng là gì
 • Đặc điểm của hệ thống vật lý không gian mạng

Sản xuất Additive

 • Sản xuất Additive là gì
 • Các ứng dụng và lợi ích của sản xuất Additive

Rô bốt & Hệ thống tự động hóa

 • Thế nào là Rô bốt công nghiệp và hệ thống tự động hóa
 • Ứng dụng của robot và hệ thống tự động hóa

Kỹ thuật số Twin trong sản xuất

 • Kỹ thuật số Twin trong sản xuất là gì
 • Sử dụng kỹ thuật số Twin như thế nào và đạt được lợi ích gì

Module 3: Chiến lược chuyển đổi công nghiệp 4.0

Quản lý thực hiện Chuyển đổi

 • CEO thiết lập và trao quyền cho bộ phận chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp (EDTT)
 • Trách nhiệm của bộ phận chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp
 • Chuyển đổi kỹ thuật số tốt nhất được thực hiện ra sao?

Kế hoạch và chiến lược triển khai

 • Tích hợp ngang (Chuỗi giá trị) &
 • Tích hợp dọc (phân cấp phần mềm)
 • Phương pháp tiếp cận từ dưới lên về chi phí, công nghệ cho khả năng hoàn vốn
 • Thu thập dữ liệu & Phân tích trực quan,
 • Quản lý tiện ích & môi trường của nhà máy,
 • Phân tích dự đoán & giám sát tình trạng máy
 • Quy trình Robot tự động hóa & Hệ thống tự hành

Bản đồ ma trận công nghiệp 4.0

 • Bản đồ ma trận công nghiệp 4.0 là gì
 • Các bước chính để chuyển đổi kỹ thuật số công nghiệp 4.0 là gì

Hệ thống & Giao thức truyền thông & Tích hợp và số hóa hệ thống “Trung tâm Sự phức tạp của các hệ thống khác nhau về kết nối và giao thức truyền thông

 • Bộ chuyển đổi và phần mềm trung gian để giao tiếp và tích hợp
 • Có thể điều chỉnh, mô đun và có thể mở rộng số hóa “trung tâm” để cải tiến.

Nguồn nhân lực, trình độ công nghệ &

Đồng bộ hóa mục tiêu kinh doanh

 • Liên kết quản trị, quy trình và mô hình thông minh với các mục tiêu chuyển đổi và nhu cầu kinh doanh
 • Các mô hình hoạt động thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và CNTT

Phần này sẽ cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế về triển khai chuyển đổi Công nghiệp 4.0 thông qua các nghiên cứu cụ thể và các dự án thực hành thực tế.

Các công việc của dự án sẽ sử dụng các đối tượng vật lý không gian mạng như các cảm biến, cổng giao tiếp, máy tính nội bộ, công cụ truyền thông và phần mềm để mô phỏng các ứng dụng thực tế.

Người tham gia sẽ học cách quản lý sự phức tạp của công nghệ chuyển đổi số thông qua việc giao tiếp và tích hợp các hệ thống, phần mềm và giao thức khác nhau.

Module 1: 

Case Studies & Project Simulation

Case I:

 • Thu thập dữ liệu, Phân tích quy trình và Quản lý hiển thị trực quan trung tâm

Case II:

 • Chuyển đổi kỹ thuật số của dây chuyền sản xuất cho năng suất và hiệu quả

Module 2: 

Capstone Project

Title:

Để nâng cấp các điều khiển quy trình hệ thống để thu thập và phân tích dữ liệu để theo dõi tại cơ sở và quản lý trực quan ở phòng điều khiển trung tâm theo thời gian thực

Triển khai phần cứng và phần mềm:

Bộ cảm biến, Cổng truyền thông, Điện toán đám mây & Cục bộ, Công cụ giao tiếp với mô hình thực tế và Bảng điều khiển trực quan

Logo Digi page IoT

In Partnership with

iTrain Asia page IoT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 41 Thép Mới, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0932 175 486
Email: sales@diginexus.edu.vn  DMCA.com Protection Status
  Chat Zalo
  Gọi ngay