DigiNexus Academy tổ chức hội thảo kỹ thuật ” Lựa chọn thiết bị hiệu quả cho hệ thống hơi” ngày 13/04/2023