Hệ thống nồi hơi và hơi nước hoạt động như thế nào trên tàu?